Dret Civil

Bufet d’advocats i assessors fiscals

Dret Civil

 • Redacció i preparació de tota mena de contractes.
 • Responsabilitat civil derivada del compliment defectuós de contractes o incompliment contractual.
 • Reclamacions de quantitat (Recobriments).
 • Exercici daccions derivades de la contractació de pòlisses dassegurança.
 • Immobiliari.
 • Arrendaments urbans.
 • Separacions matrimonials i divorcis (de mutu acord).
 • Successions: llegats, testaments, acceptacions dherència, divisió de lherència, reclamacions de llegítima etc.
 • Responsabilitat civil extracontractual.
 • Accidents de circulació.
 • Negligències mèdiques.
 • Dret bancari.
 • Eliminació de clàusules terra i abusives.
 • Defensa dels consumidors i usuaris.

Sol·liciteu Informació