Avis Legal

Rincón Jurídico

Bufet d’advocats i assessors fiscals

1. DADES DE L’EMPRESA
En compliment de larticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació sexposen les dades identificatives de lempresa.

Nom / Denominació Social: RINCÓN JURÍDICO, S.L.

CIF: B-65051245

Domicili Social: C/ Parcerisa, 13
08014 Barcelona

Adreça de correu electrònic: info@rinconjuridico.es

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan vostè a través del nostre web, al formulari de contacte marca la casella corresponent, oa través de correu electrònic, ens envia dades de caràcter personal, ens està autoritzant que incorporem aquestes dades a un fitxer propietat de Racó Jurídic, S.L. proveïda de CIF B65051245, amb domicili el 08014 Barcelona, ​​c. Parcerisa, 13, provista de tf. 93.205.60.53, info@rinconjuridico.com

De conformitat amb l’art.13 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, us informem que les vostres dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent i aniran destinades únicament a facilitar-vos informació sobre els productes que s’ajusten a les vostres necessitats en funció de la petició que ens feu a través del formulari de contacte. Rincón Jurídico, S.L. recull les vostres dades de caràcter personal perquè són necessàries per contractar els nostres productes. Rincón Jurídico, S.L. es compromet a mantenir el caràcter confidencial de les dades de caràcter personal que recull adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats. Les vostres dades no seran destinades a tercers, únicament formaran part d’un fitxer intern de Rincón Jurídico, S.L., formant part dels nostres arxius una vegada finalitzat el negoci jurídic durant un termini màxim de 5 anys, en tot cas amb finalitats estadístiques i comercials a fi oferir nous productes. Vostè en tot moment, podrà sol·licitar a Rincón Jurídico, SL, l’accés, la rectificació, oposició o supressió d’aquestes dades, mitjançant escrit dirigit a Rincón Jurídico, SL, c. Parcerisa, 13, 08014 Barcelona. Així mateix, us informem que en el cas que entengueu que el tractament de dades per part de Rincón Jurídico, S.L. no ha estat lleial o transparent, o no s’ha complert amb el que indica aquest apartat, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

3. PROPIETAT INTELECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l’empresa estan protegits per la legislació espanyola i les legislacions internacionals sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Rincón Jurídico, S.L., llevat que siguin propietat de terceres parts i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació o transformació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. Els drets d’imatges d’obres audiovisuals o logotips que siguin de terceres parts només s’han utilitzat amb finalitats il·lustratives.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Rincón Jurídico, S.L.

Rincón Jurídico, S.L. vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la utilització deguda dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

4. VARIS
A. Rincón Jurídico, S.L., utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits fitxers que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seva. Les galetes que utilitzem no poden llegir dades del vostre ordinador ni llegir les galetes que hi hagi al vostre ordinador.

Quan l’usuari es trobe navegant per la pàgina web de Rincón Jurídico, SL, el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del vostre ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador de manera que us avisi a la pantalla si rebreu una galeta. L’usuari pot configurar el vostre ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web de l’empresa.

B. Rincón Jurídico, S.L., podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C. Rincón Jurídico, S.L., es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de nom de l’empresa, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Nom de l’empresa, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

D. Rincón Jurídico, S.L. es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de nom de l’empresa, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’exercici de les tasques dinformació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

E. Rincón Jurídico, S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què l’usuari pugui incórrer en l’accés al lloc web de l’empresa i/o en l’ús de les informacions que conté.

F. Rincón Jurídico, S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni estan sota el control de Rincón Jurídico, S.L.; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que es puguin derivar de la dita informació.

G.Rincón Jurídico, S.L. no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin al Web-Site de l’empresa. Tampoc no es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a què es pugui accedir des de web de l’empresa.

H. Rincón Jurídico, S.L. no es responsabilitza dels virus que tinguin l’origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

I. En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web de l’empresa.

Sol·liciteu Informació