Dret Administratiu

Bufet d’advocats i assessors fiscals

Dret Administratiu

  • Accions derivades de contractes subscrits amb lAdministració.
  • Reclamació de responsabilitat patrimonial.
  • Impugnació de sancions administratives.
  • Recursos administratius.
  • Recursos contenciosos administratius.
  • Urbanisme.

Sol·liciteu Informació